>

Azerbaijani English
AlçaqRascal
AmigPussy
Anovi SikimFuck Your Mother
Atoiu SikimFuck Your Father
AxmaqStupid
DakAsshole
DashagBalls
Dashagimy YalaLick My Balls
DəliCrazy
DonuzPig
EşşəkDonkey
EybəcərUgly
Əclaf Bastard
FahişəWhore
GicIdiot
GjdilakMotherfucker
GotvərianFaggot
Gyotiuve GoymFuck Your Ass
HomoseksualHomo
IrənjNasty Individual
ItDog
Köpək Oğlu Son of a Bitch
KöpükScum
LənətDamn
OsdumaqFart
PokhShit
Pukhvu YaFuck You
SəfilMoron
SikCock
Sikim Bu DünyaFuck the World
SiktirFuck Off
Yaka SikmiSuck My Cock
ZibilGarbage